18 Temmuz 2014 Cuma

ÇOBANLI İNŞAAT OLARAK FARKLILIKLARIMIZ

 Bilmenizi isteriz ki; Biz farklıyız ve özellikle; aşağıdaki iş kalemlerini A ’dan; Z’ye özenle yapmaya dikkat etmekteyiz.  Mimari projede gereksiz saplama kirişlerden , gereksiz çıkmalardan, gereksiz asmolen döşemeden, topal temelden kaçınmakta ve mimarinize ; “Mühendis” gözüyle müdahale etmekte ve her tür mimari projeyi de inşaa etmemekteyiz.  Statik hesaplamada; deprem bölgeniz ne olursa olsun birinci derece deprem bölgesine göre hesap yapmakta ve en az bir üst boyutlarda temel,kolon,kiriş,perde boyutları seçilerek hesap yapılmasına dikkat etmekteyiz.  Statik hesaplamada; Yumuşak kat yaplmamasından - boşluk düzensizliği ,kısa kolon yapılmamasına kadar bir çok şeye ayrı ayrı özen göstermekteyiz.  Statik hesaplamada; bina temeliniz için mütemadi temel veya kirişli radye yetse bile – minumum full mat radye temel yapmaktayız.  Tekniğine uygun dolgu yapılmamış-harfriyat kamyonlarının döküm yapmasıyla oluşmuş arsalara inşaat yapmamakta ve temel oturmamaktayız. İllada bu tür arsalara inşaat yapılacaksa da eski döküm artıklarını alarak ve kademe kademe mekanik stabilize ve vibrasyonlu silindirlerle nemlendirilmiş mekanik stabilize serek ve kompactorlu silindirlerle sıkıştırarak, zeminin taşıma gücünü yükselterek dogru zemin oluşturmaya çalışmaktayız.  Bina temelinin oturacağı Zemin sıkıştırılmasından - Zemin ıslahına özenle dikkat etmekteyiz.  Statik hesaplamada; Zemin ıslahi için Jet Grout veya taş kolon yeterli olsada fore kazık yapmaktayız.  Bina ağırlık merkezi ile rijitlik merkezini çakıştırmaya çalışmakta ve binanın burulmasını önlemeye özenle dikkat etmekteyiz.  Saplama kiriş olmamasına özen göstermekteyiz.  Asmolen yapılmamasına çaba göstermekteyiz.  Bahçe duvarlarında dahi; Hatıl üzerine tuğla yada prekast duvar yapmak yerine-Bahçe duvarının dahi istinad duvarı mantığı ile yapılmasıne ve yapılan bu bahçe duvarının dahi; devrilme-çarpma tahkiklerine, alt zeminin betonarme mantığı ile ıslahına ve yapılmasına ve beton kürüne özenle dikkat etmekteyiz.  Toprak zeminin vibrasyonlu silindirlerle sıkıştırılmasından sonra- Mekanik stabilize serilmesine ve Zemin üstüne mekanik stabilize serilmesinden-mekanik stabilizenin nemlendirilerek kademe kademe vibrasyonlu silindirlerle tekrar tekrar sıkıştırılmasına özenle dikkat etmekteyiz.  Sıkışmış zemin üstüne grobeton yerine C30 betonarme betonu sermekte ve bu beton üzerinede; 3 mm membranla bindirmeli ve 2 kat şaloma uygulamalı bohçalama su yalıtımı yapmaktayız.  Bohçalama şeklinde; Temel yalıtımının yanı sıra; perde yalıtımı ve temel yanları su, ısı yaltımı ve yalıtım koruma duvarı yapmaktayız..  Yeraltı ve yerüstü sularından temeli ve binayı korumak için, Temel ve çevre drenajından-drenaj borularına,Drenaj çukurlarından - Drenaj hattlerına cazibe yada terfi ile bağlanmasına özellikle dikkat etmekteyiz.  Şerit, plaka ve çubuklarla elektrik topraklaması ve markalı elektrik tesisatı yapmaktayız.  Elektrik tesisat kanallarında her kat arasında perlitli beton dökerek ve ek imalatlar yaparak yangın izolasyonu yapmaktayız.  Satın alınan hazır betonun agrega granülometresinden – Agrega kirlilik oranına,Betonun içindeki çimento miktarından - su miktarına, Betonun taşıma süresince oluşabilecek; Beton segragasyonundan döküm sicaklığına, katkıların ters etkileşimlerinden, farklı çaplı vibratörlerle beton yerleştirilmesine, beton Su/Çimento oranından, beton slampına ve tüm beton yerleştirme aşamalarına ve sonrasındada beton bakımına özenle dikkat etmekte ve tüm bunları yaptığımız içinde beton karot dayanım garantisi vermekteyiz.  Satın alınan hazır betonun agregalarında filler malzemenin %5’in altında olmasına dikkat etmekteyiz.  Yoğun olarak mıcır tozuyla üretilen bir betonun görsel olarak düzgün ancak basınç gerilmesini verse de depremde gerekli olacak bir miktarda çekme gerilmesi (En az basınç gerilmesinin %10’u kadar) olması gerektiğini bilmekte bunun için mıcır tozundan özenle kaçınmaktayız. Bunun yerine normal granülpmetreyle; normal betonu iyi vibre ederek sonuca ulaşmaktayız  Beton karışımının mixerde değil , beton plant ‘indeki karıştırıcılarla iyice karıştırılması gerektiğini ve bu karışım süresinin az olması halinde homojen bir karışım olmayacağını , aşırı karışımdada betonun daha plant’te segregasyon’a (ayrışmaya) uğrayacağını bilmekte ve plant karışım süresine kadar hükmetmek istemekteyiz.  Beton transport süresinin normal sicaklıkta 2 saati geçerek segregasyona uğramamasına ve mixer tambur karışım hızının ne olduğu bilmekte ve tüm bunları kontrol etmekteyiz.  Beton yerleşiminde akışkanlık sağlamak için; Şantiyeye gelen hazır betona su katmanın mukavemeti düşüreceğini bilmekte ve bu sebeple asla su katmamaktayız.  Yeterince akışkan olmayan bir betonunda özellikle yoğun donatı altında boşluk yaratacağını bilmekte bu sebeple farklı çaplardaki wacker vibratörlerimizle iyi vibrasyon yaparak iyi vibre ederek betonu yerleştirmekteyiz.  Vibrasyon yaparken özelliklerde kolonlarda bir alt kademeye temas edecek şekilde vibrasyon yapmakta ve vibratörlerimizin etkime çapını iyi bilmekte ve yine segregasyon yaratmamak için vibrasyon süresine ve vibratör şişe çaplarına de özellikle dikkat etmekteyiz.  Pompadan beton boşaltma mesafesine dikkat ederek düşüş segregasyonuna uğramasını önlemekteyiz.  Hazır beton dökümü sonrasında alınan numunelerin 28 gün kür havuzunda ve tamamen su içinde bekletilerek 28 günlük numune basınç dayanımları yapıldığını bilmekteyiz. Bu sebeple şantiyeye gelen betonu sicak havada sabah-akşam 3-5 gün değil; 28 gün sulayarak ve nem içinde tutmasını sağlayarak laboratuar şartlarına yakın olarak nemletmekteyiz.  Aşırı; Sicak ve soğuk havalarda beton dökmekten kaçınmaktayız.  Dona karşı katkı maddelerinin ,beton antefreezlerinin Soğuk havada beton dökmek için değil; don olma ihtimaline karşı olduğunu bilmekte ve bu sebeple hava sicaklığının artı beş derecenin altına düşme ihtimali olan günlerde dona karşı katkı kullanmaktayız.Ancak Meteorolojik değerler +5 derecenin altında olacağını söylüyorsa beton dökmemekteyiz.  Beton içinde hava boşlukları olmaması için hava sürükleyiciler kullandırmaktayız.  Beton içindeki çimentonun su ile reaksiyona girecek jel suyununun aslında çok az olduğunu bilmekte ancak iyi bir karışım ve iyi bir yerleşim içinde daha fazla suyun gerektiğini de bilmekte bu sebeple bir miktar suyu artırırken akışkanlaştırıcılığı katkı malzemeleriyle artırma yoluna gitmekteyiz.  Betonun akışkanlığını artırmak için su/çimento miktarının mümkün olduğunca düşük ama aynı zamandada iyi bir yerleşim sağlayacak kadar akışkan olması için beton içinde su artırımı yerine akışkanlaştırıcı kullanmakta ve ayrıca da iyi vibre etmekteyiz.  Beton kimyasallarını iyi tanımakta ve birbiri arasında ters etkileşim yapabilecek katkı malzemelerini bir arada kullanmamaktayız.  Beton slampına dikkat etmekteyiz.  Su/Çimento oranı yüksek betonlarda sicak havalarda hızlı hidrasyon sebebiyle hızlı su kayıpları ile rötre çatlakları olabileceğini bilmekte ve bunu bildiğimiz içinde su/çimento oranı minumum da tutmaya özen göstermekteyiz.  Rötre çatlaklarına maruz kalmaması için rüzgarlı havalarda beton dökümünden kaçınmaktayız.  Hazır beton dökümü sırasında alınan beton numunelerin 7 günlük, 14 günlük, 28 günlük basınç gerilmelerinin mükemmel olması; Gerçekde tabliyedeki betonun “değil mükemmel olması “ değl; idare eder hale bile gelmemiş hatta yanmış, donmuş olabileceğini ve mukavemet değerlerini sağlamayabileceğini de çok iyi bilmekteyiz. Bu sebeple betonun korunması ve bakımının esas olduğunun bilincindeyiz vede betonun nasıl korunacağını ve nasıl kür yapılacağını çok iyi bilmekte ve yapmaktayız..  Şantiyeye gelen Hazır betonun yarı mamül olduğunu ve ancak 28 gün iyi bir bakım sonrası beton olabileceğini çok iyi bilmekte, bunun için döküm sırasında alınan numunelere değil 28 gün sonra tabliyeden alınacak karot numunelerine daha çok itibar edilmesi gerektiğini bilmekteyiz.  +5 derecenin altındaki havalarda betonun hidratasyonunun duracağını bilmekte ve don olan günlerde kalıp alma ve beton bakım süresini uzatarak betonun seğim yapmasını önlemekteyiz.  Hazır betonda kullanılan agregalardan mıcırda kist olup olmadığını beton plantindeki agrega stoğunda kontrol etmekteyiz.  Hazır betonda kullanılan agregalardan kumda %2 den fazla mil olup olmadığını beton plantindeki agrega stoğunda kontrol etmekteyiz  Betonda kurumsal firmalarla çalışmamıza rağmen agrega granülometresini ve kullanılacak çimento miktarını biz deklare etmekte ve kitabi olarak artırdığımız çimento miktarıyla filler malzeme istemememizden ve katkı malzeme taleplerimizden ötürü pıyasanın üstünde bir. beton bedeli ödemekteyiz.  Hazır beton tesisinden bize beton üretirlerken mümkünse beton plantinde ve plant operatörünün yanında tam gün mühendisimizin bulunmasını talep etmekte ve üretilen betonde kullanılan malzeme ve miktarlarına santral operatörünün yanında bulunarak anında müdahele etmek istemeyiz.  Her aşamada Kalıbın temizlenmesinden,yıkanmasından-Kalıbın elektrikli süpürge ile temizlenmesine kadar her detaya dikkat etmekteyiz.  Kalıpçılar beton kalıbını demirciye teslim ederken çoğu kez kalıp üstündeki çamurları ve ahşap kalıp talaşlarını velhasıl ne varsa kalıp içindeki kolon kalıplarına süpürerek kalıbı akılları sıra demircilere temiz teslim ederler.Demircide demir montajını müteahhide temiz teslim etmek için; demir montajından sonra tabliyede çamur vs ne varsa kolonların içine süpürür.Bu şekilde; depremde kolonlarla tabliyenin birleştiği yerde beton değil, 3-5 cm talaş ve çamur tabakası oluşur. Biz bunlara müsaade etmediğimiz gibi, tedbiren kolon kalıbını beton gelince kaparız. Kapamadan öncede yıkar ve elektrikli süpürge ile de kalıbı temizleriz.  Kalıp iskelesininde statik tahkikini yaparak kalıbın sehim yapmasını veya kayarak onarılmaz sonuçlardan peşinen kaçınmaya çalışırız.  Konvansiyonel kalıp kullanılmasında beton şerbetinin akmaması ve akan betonla bombe yapabilecek beton üzerinde rötre çatlaklar oluşmamasına için T profiller kullanılmasına ve paspaylarına - Kolon ve Perde Kalıplarının beton döküldüğü anda tekrar kontrol edilerek, gerekiyorsa tekrar temizlenerek kapatılarak , kolon betonuyla - alt döşeme arasında talaş,çamur vs bırakılmamasına ve Endüdtriyel kalıp yağlarıyla çalışmaya dikkat etmekteyiz.  Dış cephedeki sıvalara kireç katılmadan direk çimentolu harçla yaparak dış sıvanın ileride çiçeklenmesini önlemekteyiz  Kullandığımız paspayları ve kalıp yağları sayesinde açıkta korrozyona uğramayabilecek demir donatı olmamasına dikkat etmekte; kazara olursa da bunları kireçsiz harçlı malzemeyle kaplayarak korozyondan uzak tutmaktayız.  Sertifikalı demir kullanmaya dikkat etmekte, haddehanelerin demirlerinden kaçınmaktayız.  Demirde gereksiz ek yapılmamasına ve aderans boylarına harfiyen uyulmasına özenle dikkat etmekteyiz.  Paslı,çamurlu demir kullanmamaktayız.  Tesisatlar için kalıpta boru bırakılarak hiç bir şekilde kolon,kiriş,perde ve tabliyede beton kırılarak derz yaratılmamasından – Kiriş içine murçla delinerek sigorta kutusu vs yerleştirilmemesine özenle dikkat etmekteyiz.  Kapı , pencere hatıllarını dahi betonarme mantığıyla imal etmekte ve bakımını yaptıktan sonra dayanımından emin olarak yerleştirmekteyiz.  Isı yalıtımından - Yangın yalıtımına tüm yalıtımlara dikkat etmekte ,Isı köprüsü oluşturmamaya, Katlar arası ısı yalıtımına özenle dikkat etmekteyiz.  Cephede yalıtım olarak, yanıcı petrol türevi strafor kullanmamaya, Yanmaz ve ses geçirmez özellikli daha pahalı olan taş yünü yalıtım yapılmasına çaba göstermekteyiz.  Temel,perde,cephe,çatı su yalıtımından – tüm ıslak mekan su yalıtımlarına özenle dikkat etmekteyiz.  Temelde,perdede,cephede,çatıda su yalıtımı ve Katlar arası su yalıtımı yapmaktayız.  Kırılınca kesmeyen ,tuz buz olan temperli camlardan – Isı yalıtım özelliği olan ama daha pahalı olan Low-E camlarla çalışmaya kadar her detaya özen göstermekteyiz.  Legrand elektrik anahtarlarından – Çocuk emniyetli prizlere kadar inşaatın her güvenlik noktasına dikkat etmekteyiz.  Tesisat kanallarından – Evinizin içinden mümkün olduğunca doğalgaz boruları geçirmemeye dikkat etmekteyiz.  Hermetik kombilerin direk dış duvara yaslanmasına, orijinal hermetik borularla atık gazların ek yapılmadan en kısa yoldan dısarıya ulaşmasına ve asla spiral borularla gaz atılmamasına dikkat etmekteyiz.  Tek tesisat borularıyla çalışmamaya,bunun yerine; - Çift borulama sistemli pex borularla kollektörlere bağlamakta; böylelikle ileriki yillarda tesisat tamiratı gerektiğinde, hiç bir yer kırılıp dökülmeden tesisat borularınızın hemen ve çok az masrafla değiştirilmesine zemin hazırlamaktayız.  Banyo ve tuvaleler gibi ıslak zeminlerin su yalıtımına ve ileriki yıllarda oluşabilecek olası atık su onarımlarınız ve su sesi yalıtımınız için banyo ve tuvaletlerde standart olarak taş yünü asma tavan yapmaktayız.  Tüm atık su borularına ses geçirmemesi için taş yünü çevresel yalıtım yapmakta ve bu ses yalıtımın üstünü de neme dayanıklı yeşil alçıpanla kapamaktayız.  Çatıyı direk en üst tabliye ile bağlamaktan-şaloma uygulamalı çift PP 3000 yalıtımla çatı su yalıtımı yapılmaktayız.  Çatı ısı ve su yalıtımından- Çatı yangın yalıtımına özenle dikkat etmekteyiz.  Bacaların çatıya bağlanmasından,atika etek,dere,mahya türü yağmur suyu yalıtımlarına dikkat etmekteyiz.  Dış cephede yalıtımın üstünden dübellle korkulukların bağlanması yerine – korkulukların betonarmeye ankrajına kadar tüm detaylara özenle dikkat etmekteyiz.  Kör kasalarından başlayarak Pencerenin tuğlaya değil betonarmeye ankrajına kadar her montajı özenle yapmaktayız.  Pencerelerin cam silerken dışarı çıkılmadan silinebilmesi için tüm camların açılır olmasından –yalıtım üstündeki denizliklerin düşmemesi için özel imalatlar yapmaya dikkat etmekteyiz.  Iş sağlığı ve iş güvenliğinden – İnşaat bitiminde iskan alınabilmesi için gerekli tüm SGK primlerinin esas iş yeri dosyası altında tam ve eksiksiz olarak yatırırak kusursuz bir iskan aşaması geçirmenizi sağlamaktayız.  Tüm imalatların faturalı yapılarak hukuki ve teknik sorumlulukları üstlenmemize ve yapılan işin arkasında durmakta ve tam sorumluluk almaktayız.  Kullanılan malzemelerin kansorejen olmamasından-Şantiyede her imalatın başında bünyemizdeki ilgili mühendisin olmasına kadar burada sayamayacağımız ama her biri çok önemli olan daha binlerce kalemi içeren tüm imalatları, ilgili yönetmeliklerde olmasa dahi; çok daha fazla titizlik ve çok daha fazla emniyet katsayısı ile yapmaya ve yapınızın yıllara meydan okumasına fazlasıyla dikkat etmekteyiz. 0212 234 00 75 DEN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

Hiç yorum yok: